Henrik Brieghel

IP Consultant, Partner

Henrik fokuserer sin rådgivning på de kommercielle og økonomiske fordele, som både små og store erhvervsvirksomheder opnår ved en professionel håndtering af IP.

Henrik medvirker til IP-relateret strategi- og organisationsudvikling i danske og internationale virksomheder. Derudover er Henrik foredragsholder på adskillige kurser, samt sparringspartner i flere udviklingsprojekter relateret til IP-området.

Henrik hjælper også med:

  • Patenterbarhedsvurderinger samt udarbejdelse af patentansøgninger og behandling over for myndighederne frem til udstedelse af patent
  • Rådgivning af kunder inden for immaterielretlige spørgsmål, særligt patentstrategier og implementeringer af samme
  • Sikring af kundernes Freedom-to-Operate gennem FTO-analyser og krænkelsesvurderinger
  • Indsigelser og appelsager, herunder mundtlige forhandlinger ved EPO
  • Håndtering af krænkelsessituationer og teknisk/strategisk rådgivning i krænkelsessager, herunder som syns- og skønsmand på adskillige danske retssager om krænkelse
  • Implementering af IP-håndtering som en integreret del af virksomhedens udviklingsprocesser.

Henrik tiltrådte som partner i Guardian IP Consulting i 2012 og har 25 års erfaring i IP-branchen, herunder de sidste 20 år som patentrådgiver og partner i Zacco.

Kontakt Henrik på tlf. 77 34 44 57 eller heb@gipc.eu

Henrik Brieghel
  • IP Consultant, Partner
  • Patent Attorney
  • European Design Attorney
  • M.Sc. (Mechanics)