Gert Høy Jakobsen

IP Consultant, Partner

Gert har mere end 20 års erfaring som patentrådgiver for danske og udenlandske virksomheder. Eksempelvis med beskyttelse af opfindelser inden for områder som audiosignalbehandling, herunder 3D-lyd, fasekontrastoptik, laser Doppler-anemometri og vindmølleteknologi.

Gert hjælper også med:

  • Udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, gerne i tæt dialog med vores klienters udviklingsingeniører
  • Administrativ omprøvning og re-eksamination af udstedte patenter
  • Indsigelser og appelsager, herunder et stort antal succesfulde, mundtlige forhandlinger ved bl.a. EPO
  • Udarbejdelse af krænkelses- og gyldighedsanalyser
  • Patentstrategisk rådgivning
  • Rådgivning af danske og udenlandske virksomheder om dansk og europæisk patentpraksis.

Gert tiltrådte som partner i Guardian IP Consulting i 2014.

Kontakt Gert på tlf. 77 34 44 68 eller ghj@gipc.eu

Gert Høy Jakobsen
  • IP Consultant, Partner
  • European Patent Attorney
  • M.Sc. (Electronics)
  • European Design Attorney