Karen Engvang Lund

IP Consultant

Karen arbejder især med kunder indenfor for kemi og biokemi med særlig fokus på fødevarer, medico-kemi og biomarkører.

Hun har arbejdet med patenter siden 2001. Først som Patent Examiner ved Patent- og Varemærkestyrelsen, dernæst som patentspecialist i en stor medico-virksomhed samt som Patent Manager ved en stor multinational fødevareingrediensvirksomhed.

Hun har stor erfaring med:

  • Patenterbarhedsvurderinger, udarbejdelse af patentansøgninger og myndighedsbehandling
  • Udarbejdelse af FTO analyser samt krænkelses- og ugyldighedsvurderinger
  • Patentstrategisk rådgivning
  • Rådgivning af danske og udenlandske klienter om dansk og europæisk patentpraksis.

Karen kom til Guardian IP Consulting i 2016.

Kontakt Karen på tlf. 77 34 44 76 eller kel@gipc.eu

Karen Engvang Lund
  • IP Consultant
  • European Patent Attorney
  • M.Sc. (Chemistry)