Lene Hansen

IP Consultant

Lene arbejder især med kunder inden for det kemiske område med særlig fokus på organisk kemi, uorganisk kemi, medicinalkemi, polymerkemi, elektrokemi samt det teknisk kemiske område.

Lene har arbejdet som patentrådgiver i mere end ti år og har især rådgivet private virksomheder og universiteter inden for immaterielle rettigheder, særligt patentering. Desuden underviser Lene på DIFI’s videregående kursus for patentadministratorer.

Lene har stor erfaring inden for:

  • Udarbejdelse og behandling af patentansøgninger
  • Indsigelser og appelsager, herunder mundtlige forhandlinger ved EPO
  • Udarbejdelse af FTO-analyser
  • Indlevering og behandling af SPC-ansøgninger
  • Patentstrategisk rådgivning
  • Rådgivning af danske og udenlandske klienter om dansk og europæisk patentpraksis.

Lene kom til Guardian IP Consulting i 2014.

Kontakt Lene på tlf. 77 34 44 81 eller lhn@gipc.eu

Lene Hansen
  • IP Consultant, Partner
  • European Patent Attorney
  • Ph.D. (Chemistry)