Niels Anker Kortbek

IP Consultant

Niels Anker er yderst fokuseret på de patentrelaterede muligheder og risici, der findes indenfor sine kunders forretningsområder og tekniske udviklingsområder. Han bistår således sine kunder vedrørende:

 • Identifikation af patentmuligheder indenfor projekter, ideer samt udvikling
 • Sparring vedrørende patentmuligheder – såvel som de relaterede projekter, ideer og udviklingsområder – set i lyset af forretningsmuligheder, forretningsbehov samt forretningsmål
 • Udvikling og optimering af en passende patentorganisation, patentstrategi samt patentprocedurer, baseret på forretningsmålene

I lyset af sine kunders ønskede patentstrategi og procedurer håndterer Niels Anker:

 • Patenterbarhedssøgninger og -vurderinger
 • Udarbejdelse og behandling af patentansøgninger
 • Analyse af patentinformation
 • Freedom-to-Operate søgninger og vurderinger
 • Krænkelsesvurderinger
 • Indsigelser

Desuden bistår Niels Anker sine kunder med teknisk assistance og rådgivning i forbindelse med håndhævelse af patentrettigheder.

Han håndterer patentrelaterede aspekter indenfor et bredt omfang af tekniske områder indenfor fysik, mekanik, elektronik, software, samt medicinsk udstyr.

Niels Anker kom til Guardian IP Consulting i 2016. Han har omfattende patentrelateret erfaring fra en tidligere stilling som patentrådgiver ved et større patentbureau samt senest fra industrien som del af et patentstrategisk team hos en større multinational virksomhed. Derudover er han udnævnt som medlem af en eksaminationskomite for den Europæiske kvalificerende eksamen (EQE).

Kontakt Niels Anker på tlf. 77 34 44 82 eller nak@gipc.eu

Niels Anker Kortbek
 • IP Consultant
 • European Patent Attorney
 • M.Sc. (Applied Physics)
 • Diploma in “Patent Litigation in Europe”, University of Strasbourg