IP-administration

Sikker håndtering af virksomhedens samlede IP-portefølje

Vores IP-administratorer har mange års erfaring med at sikre, at patentmyndighedernes omfattende krav til formalia overholdes i sagsbehandlingen. Uanset om der er tale om danske, europæiske eller internationale sager, så har vi prøvet det hele.

Hos Guardian anvender vi et avanceret, IP-dedikeret sagsstyringssystem som arbejdsværktøj. Endvidere tilbyder vi sikker adgang til jeres samlede portefølje via ekstranet. Her får I overblik over både sager, vi håndterer, sager I evt. har hos andre aktører eller selv har valgt at håndtere.