Lau Lund Olsen

IP Consultant
Lau Lund Olsen (fotoet er på vej)
 • IP Consultant
 • Partner
 • European Patent Attorney
 • European Design Attorney
 • M. Sc. (Mechanical Engineering)
 • Diploma in “Patent Litigation in Europe”, University of Strasbourg
 

Lau har mere end 23 års erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder i relation til alle aspekter af patentbeskyttelse med klart fokus på kundernes forretningsstrategi. Han har arbejdet for en lang række af mindre og mellemstore virksomheder samt ‘start-ups’ og nogle af de største virksomheder i verden.

Lau har stor erfaring inden for:

 • Rådgivning af kunder vedrørende udarbejdelse og implementering af patentstrategier passende til virksomhedernes forretningsstrategi.
 • Patenterbarhedsvurderinger samt udarbejdelse af patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og designansøgninger i tæt dialog med kunderne.
 • Strategisk behandling af patentansøgninger over for myndighederne frem til udstedelse af patent.
 • Indsigelser mod patenter (opposition and appeal), herunder planlægning og gennemførelse af mundtlige forhandlinger (oral proceedings) ved EPO.
 • Håndtering af krænkelsessager samt teknisk og strategisk rådgivning i forbindelse hermed.
 • Sikring af kundernes Freedom-to-Operate gennem FTO-analyser og krænkelsesvurderinger.

Lau varetager primært klienters interesser inden for teknologiområderne: Mekanik generelt, konstruktionsteknik, medicoteknologi, kraftvarmeteknologi, støberiteknik, offshore-teknologi, olieproduktion, dieselmotorer, vindmølleteknologi, bølgeenergi, produktionsudstyr, procesudstyr, pumper, ventiler, ventilation, varmevekslere, styreteknik og robotter.

Lau er endvidere optaget på ADIPAs liste over syns- og skønsmænd.

Lau kom til Guardian IP Consulting i 2017 og har tidligere erfaring fra stillinger som patentrådgiver og partner i flere større danske patentbureauer.

Kontakt Lau på tlf. 77 34 44 69 eller llo@gipc.eu