Patentovervågning

Hvad mon jeres konkurrenter går og sysler med?

Patentovervågning giver jer uvurderlig information om jeres konkurrenters fremtidige fokusområder.

Vi tilbyder systematisk overvågning af patentaktiviteten hos udvalgte konkurrenter, eller af et emneområde. Overvågningen afslører nye patentdokumenter, så snart de bliver publiceret, og giver jer mulighed for at reagere hurtigt og effektivt på nye trusler. En god overvågning giver desuden værdifuld inspiration til tekniske løsninger, som ofte kan bruges i jeres egen innovationsudvikling.

Få en snak om patent

Hør om vores ekspertise inden for patentovervågning.