Annette Sørensen

IP Consultant

Annette Sørensen

Annette Sørensen

IP Consultant, Ph.D. (Biochemistry)

Kontakt

+45 77 34 44 79

ans@gipc.eu

Annette har stor erfaring og opdateret viden inden for bioteknologi baseret på 9 års international forskningskarriere, primært inden for molekylærbiologi, enzymteknologi, mikrobiologi, biokemi, biobrændstoffer og vedvarende energi.

Med sin solide videnskabelige baggrund rettede Annette i 2016 sin karriere mod IPR-branchen.

Annette forstår de tekniske udfordringer inden for bioteknologi og kan sætte sig ind i en opfindelse ud fra opfinderens perspektiv, mens hun samtidig giver råd og vejledning relateret til patenterbarhed, udarbejdelse af patentansøgning samt myndighedsbehandling ud fra en patentkonsulents perspektiv.

Annette har endvidere erfaring med identifikation og beskyttelse af opfindelser der skaber værdi for patentindehaveren, herunder udarbejdelse af FTO-analyser samt overordnet integration af IPR i opstartsvirksomheders forretningsstrategi.

Annette kom til Guardian IP Consulting i 2017.