Gert Høy Jakobsen

IP Consultant, Partner

Gert Høy Jakobsen

Gert Høy Jakobsen

IP Consultant, Partner, European Patent Attorney, M.Sc. (Electronics), European Design Attorney

Kontakt

+45 77 34 44 68

ghj@gipc.eu

Gert har mere end 20 års erfaring som patentrådgiver for danske og udenlandske virksomheder. Eksempelvis med beskyttelse af opfindelser inden for områder som audiosignalbehandling, herunder 3D-lyd, fasekontrastoptik, laser Doppler-anemometri og vindmølleteknologi.

Gert hjælper også med:

  • Udarbejdelse og behandling af patentansøgninger, gerne i tæt dialog med vores klienters udviklingsingeniører
  • Administrativ omprøvning og re-eksamination af udstedte patenter
  • Indsigelser og appelsager, herunder et stort antal succesfulde, mundtlige forhandlinger ved bl.a. EPO
  • Udarbejdelse af krænkelses- og gyldighedsanalyser
  • Patentstrategisk rådgivning
  • Rådgivning af danske og udenlandske virksomheder om dansk og europæisk patentpraksis.

Gert tiltrådte som partner i Guardian IP Consulting i 2014.