Henrik Brieghel

IP Consultant, Partner

Henrik Brieghel

Henrik Brieghel

IP Consultant, Partner, Patent Attorney, European Design Attorney, M.Sc. (Mechanics)

Kontakt

+45 77 34 44 57

heb@gipc.eu

Henrik fokuserer sin rådgivning på de kommercielle og økonomiske fordele, som både små og store erhvervsvirksomheder opnår ved en professionel håndtering af IP.

Henrik medvirker til IP-relateret strategi- og organisationsudvikling i danske og internationale virksomheder. Derudover er Henrik foredragsholder på adskillige kurser, samt sparringspartner i flere udviklingsprojekter relateret til IP-området.

Henrik hjælper også med:

  • Patenterbarhedsvurderinger samt udarbejdelse af patentansøgninger og behandling over for myndighederne frem til udstedelse af patent
  • Rådgivning af kunder inden for immaterielretlige spørgsmål, særligt patentstrategier og implementeringer af samme
  • Sikring af kundernes Freedom-to-Operate gennem FTO-analyser og krænkelsesvurderinger
  • Indsigelser og appelsager, herunder mundtlige forhandlinger ved EPO
  • Håndtering af krænkelsessituationer og teknisk/strategisk rådgivning i krænkelsessager, herunder som syns- og skønsmand på adskillige danske retssager om krænkelse
  • Implementering af IP-håndtering som en integreret del af virksomhedens udviklingsprocesser.

Henrik tiltrådte som partner i Guardian IP Consulting i 2012 og har 25 års erfaring i IP-branchen, herunder de sidste 20 år som patentrådgiver og partner i Zacco.