Lau Lund Olsen

IP Consultant

Lau Lund Olsen

Lau Lund Olsen

IP Consultant, Partner, European Patent Attorney, European Design Attorney, M. Sc. (Mechanical Engineering), Diploma in “Patent Litigation in Europe”, University of Strasbourg

Kontakt

+45 77 34 44 69

llo@gipc.eu

Lau har mere end 23 års erfaring med rådgivning af danske og internationale virksomheder i relation til alle aspekter af patentbeskyttelse med klart fokus på kundernes forretningsstrategi. Han har arbejdet for en lang række af mindre og mellemstore virksomheder samt ‘start-ups’ og nogle af de største virksomheder i verden.

Lau har stor erfaring inden for:

  • Rådgivning af kunder vedrørende udarbejdelse og implementering af patentstrategier passende til virksomhedernes forretningsstrategi.
  • Patenterbarhedsvurderinger samt udarbejdelse af patentansøgninger, brugsmodelansøgninger og designansøgninger i tæt dialog med kunderne.
  • Strategisk behandling af patentansøgninger over for myndighederne frem til udstedelse af patent.
  • Indsigelser mod patenter (opposition and appeal), herunder planlægning og gennemførelse af mundtlige forhandlinger (oral proceedings) ved EPO.
  • Håndtering af krænkelsessager samt teknisk og strategisk rådgivning i forbindelse hermed.
  • Sikring af kundernes Freedom-to-Operate gennem FTO-analyser og krænkelsesvurderinger.

Lau varetager primært klienters interesser inden for teknologiområderne: Mekanik generelt, konstruktionsteknik, medicoteknologi, kraftvarmeteknologi, støberiteknik, offshore-teknologi, olieproduktion, dieselmotorer, vindmølleteknologi, bølgeenergi, produktionsudstyr, procesudstyr, pumper, ventiler, ventilation, varmevekslere, styreteknik og robotter.

Lau er endvidere optaget på ADIPAs liste over syns- og skønsmænd.

Lau kom til Guardian IP Consulting i 2017 og har tidligere erfaring fra stillinger som patentrådgiver og partner i flere større danske patentbureauer.