Lene Hansen

IP Consultant

Lene Hansen

Lene Hansen

IP Consultant, Partner, European Patent Attorney, Ph.D. (Chemistry)

Kontakt

+45 77 34 44 81

lhn@gipc.eu

Lene har arbejdet i mere end 17 år med rådgivning indenfor immaterielle rettigheder, især patentrettigheder, til virksomheder og universiteter.

Lene arbejder især med kunder inden for det kemiske område med særlig fokus på organisk kemi, uorganisk kemi, medicinalkemi, polymerkemi, elektrokemi samt det teknisk kemiske område.

Lene har arbejdet som patentrådgiver i mere end ti år og har især rådgivet private virksomheder og universiteter inden for immaterielle rettigheder, særligt patentering. Desuden underviser Lene på DIFI’s videregående kursus for patentadministratorer.

Lene har stor erfaring inden for:

  • Udarbejdelse og behandling af patentansøgninger
  • Indsigelser og appelsager, herunder mundtlige forhandlinger ved EPO
  • Udarbejdelse af FTO-analyser
  • Indlevering og behandling af SPC-ansøgninger
  • Patentstrategisk rådgivning
  • Rådgivning af danske og udenlandske klienter om dansk og europæisk patentpraksis.

Lene kom til Guardian IP Consulting i 2014.